OPAALFRED : Nachruf

Veröffentlicht am 11.May 2019

OPA ALFRED
Dat wunnerbore Geschenk,
dat wie een leeven Minschen
droopen hebbt,
blifft uns för jummer.
Du büst un bliffst för jummer in uns Harten.
Wi heff di leev
Tatjana & Nena

Zurück